2017. december 2., szombat

Gutorfölde kálvária H

Hiányzik a kálvária történetének leírása

'Horanka' fotója

Az alábbi fényképeket Huber Csabánénak köszönöm !Felirat hozzáadása

Az alábbi képeket 'Horanka'-nak köszönöm:

2017. augusztus 13., vasárnap

Bakonypéterd kálvária H


Képek hiányoznak 

Építés- és felújítás-történet: A templom építésének 100. évfordulóján, 1928-ban határozták el, hogy kálváriát építenek. 1929-ben a 14 stáció és a három kőkereszt készült el. 1930-ban megépült a 1,5 m magas emelvény, amelyre ráállították a golgotai kereszteket, pótolva így a természetes magaslatot. 1931-ben nyerte el végső formáját az együttes. A három kereszt közé Mária és János apostol faragott homokkő szobrát állították, míg az emelvény hátuljában lévő kápolnába Szent Péter szobra került. Építőmesterek: A kálvária stációit Máil József és fia, nánai kőművesek építették, míg a kereszteket Adami János zirci kőfaragó mester készítette. Karbantartás, fenntartás: A kálváriát napjainkban az egyházközségi tagok tartják rendben, többek között: Reichardt János, Forschthoffer Lőrinc és Istvánné, Gersperger Péter és Imréné, Krén Ferenc, Rappali János, Lajtai Antalné.
Leírás: 14 stáció, 3 (emelvényre helyezett) kereszttel, Mária és János apostol szobrával, az emelvény hátuljában kápolna, Péter apostol szobrával.

Egyek kálváriaAz Egyek nagyközség szívében található kálváriás temető első írásos emléke 1783-ra datálható. Az akkor készült térképen feltüntetett temetkezési hely kettős kunhalmon áll, hosszú használat után, 1965-ben zárták le.
1885-ben állították fel a kápolna fölötti keresztet és 1891-ben a három részre tagolt, oltárral ellátott un. Krisztus sírboltot, a település hívőinek adományából.
A temetőben módosabb családok tagjai is pihennek.

2001-ben kerítéssel vették körül a területet és felújították a Jézus sírboltot.
2011-ben egyházközségi összefogással elkezdődött a temető állapotának megmentése, így több család örökbe fogadta a 14 stációt, vállalva annak rendben-tartását. Ezek emléktáblával jelölve vannak.
2012-ben közmunka program keretében megtisztították a területet.
A temető helyi védelem alá helyezése folyamatban van.
A stációfülkék többsége üresen áll, néhányban egyszerű kép látható, megfakult állapotban.

A fotókat „FME”-nek köszönöm.


 2017. július 29., szombat

Tatabánya Alsógalla kálváriaGedő Attila Tatabánya város plébánosának ezúton is köszönöm segítségét a kálvária történetének megismeréséhez. Sajnos a kálvária nem a plébánia tulajdonában van, így nem tudnak kezdeményezni semmiféle felújítást.

Frank József és neje, Beckl Anna Mária állíttatta 1890-ben a kálvária stációit, majd Frank György és neje Hoffmann Mária újíttatta fel 1948-ban.
A stációk háborús sérülését Dr. Vass Péter plébános 1953-54-ben javíttatta ki. A vaslemezre festett (olaj) stációképeket, amelyeket Görgényi István festett, ugyanekkor helyezték el. A vasból készült kétszárnyú ajtók és a márványra vésett stáció-feliratok mis ekkor kerültek elhelyezésre. A kereszt a stációsorral egyidőben készült.
Egy-egy család gondoz egy-egy stációt. Kieső helyzete miatt sok rongálásnak van kitéve.
1948-ig pap vezetésével nagypénteken keresztúti ájtatosság volt, a keresztjáró napok egyikén körmenet ment a kereszthez.
Manapság egyéni ájtatosság színhelye nagyböjtben, elsősorban nagypénteken. Családok, rokonok csoportosan keresik fel.
Húsvét hajnalán ma is élő szokás a „Krisztus keresése” hajnali 3-tól 6 óráig a stációknál és a keresztnél, húsvéti énekekkel és imádsággal.
(http://lexikon.katolikus.hu/J/J%C3%A9zus%20keres%C3%A9se.html)Egy kis segítség a helyszín megtalálásához alább olvasható. Ezért és a fényképekért is köszönet Fotoport-nak ! Több kép látható itt: http://fotoport.hu/hng/kom-eszt/tbanya-alsogallai-kalvaria.htm

Alsógallán kálvária a Gödöri utcán át közelíthető meg (gépkocsival) – de gyalog is elérhető egy gazzal, fákkal benőtt ösvényen (2017 július).
A 12-es stációtól már viszonylag járható az ösvény és jobbról lehetővé válik a kilátás a város egy részére.
A stációoszlopok ugyanolyanok, mint a felsőgallaiak,  az oszlop középső részén kereszttel. A stációképeket körbefogó részt  - a 4-es és 5-ös kivételével -  olyan plexi-/üvegborítás védi, amely szinte lehetetlenné teszi a megfelelő fotózást. A bepárásodás és erőteljes fényvisszaverődések nagyon zavaróak.  A 14-es stációoszlopot valami vagy inkább valaki kidöntötte.(2017 július)  A keresztút végén csak egy feszület található, nincs a szokásos kálvária-szoborcsoport. 
2017. június 26., hétfő

Mélykút új kálvária

A fotókat "FME"-nek köszönöm !"A mélykúti Szt. Joachim templom alapját 1761-ben rakták le, ezzel a község új központi magot kapott. A templom azonban az  idők folyamán annyira szűknek bizonyult, hogy 1900-ban elhatározták, a templomot megnagyobbítják. A régi templomból ma már csak a torony, a karzat és a kőfal van meg."
http://www.melykutplebania.hu/templomaink/szent-joachim-templom/

A templom körüli, - gyanítom országosan egyedülálló - igen különleges stációsorozat 2016-ban készült el. Az oszlopok négy oldalán más más képek, más más „szent utak” sorozat-képei láthatók.

Az „eredeti” - Krisztus halálát végigkísérő - stációképek gyönyörű, modern grafikájának Simon András az alkotója.
A családok útja képeit Ozsvári Imri, az öröm útja képeit Szanktusz Géza, a rózsafűzér útjának képeit pedig Imrik Zsófia alkotta.

A képek fémlapokra, különleges, időtálló nyomdatechnikával készültek.