2017. június 26., hétfő

Mélykút új kálvária

A fotókat "FME"-nek köszönöm !"A mélykúti Szt. Joachim templom alapját 1761-ben rakták le, ezzel a község új központi magot kapott. A templom azonban az  idők folyamán annyira szűknek bizonyult, hogy 1900-ban elhatározták, a templomot megnagyobbítják. A régi templomból ma már csak a torony, a karzat és a kőfal van meg."
http://www.melykutplebania.hu/templomaink/szent-joachim-templom/

A templom körüli, - gyanítom országosan egyedülálló - igen különleges stációsorozat 2016-ban készült el. Az oszlopok négy oldalán más más képek, más más „szent utak” sorozat-képei láthatók.

Az „eredeti” - Krisztus halálát végigkísérő - stációképek gyönyörű, modern grafikájának Simon András az alkotója.
A családok útja képeit Ozsvári Imri, az öröm útja képeit Szanktusz Géza, a rózsafűzér útjának képeit pedig Imrik Zsófia alkotta.

A képek fémlapokra, különleges, időtálló nyomdatechnikával készültek.


2017. június 13., kedd

Tass Alsószenttamás kálváriaA fotókat "FME"-nek köszönöm !
 
Sokan nem tudják, hogy Európa és Magyarország egyetlen Szent Jobb Lator temploma Tass-Alsószenttamáson van. ( A Jobb Lator az elítéltek és a velük valamilyen kapcsolatban levők védőszentje.) Kéttornyú templom a pusztában, immár elárvultan, a valamikori Állampusztai Börtöngazdaság területén áll. Szemben Dunaújváros kéményei látszanak. A templomot 2004. október 29.-én a haranggal együtt Bábel érsek úr és Gyulai püspök úr szentelték fel. Ez alkalomból az összes virágos díszítést nagy szeretettel, a mélykúti karitász csoport végezte.
A templom mögött modern keresztút található, melyet V. Majzik Mária Magyar /Nemzeti/ Örökségdíjas szobrász és keramikus művész adományként készített. 2005. március 18.-án Szabó Tamás akkori tábori püspök úr szentelte fel.

Dr. Majzik Mátyás, a Mécses Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság alapítója, a szegedi fegyház volt nevelőtisztje, a később diakónussá szentelt börtönlelkész  álmodta meg ezt a kis templomot és kálváriát.
Emléktáblája a Szent Jobb Lator templomban látható:  
"Aki szerette az elítélteket" Dr. Majzik Mátyás 1940 - 2005

A sajnálatosan változó idők során ez a jónak induló kezdeményezés megszűnt, a kis házak kiürültek, a templom használatlanul áll, és a kis égetett agyag stációképeket az időjárás viszontagsága kikezdte, csak 4 darab van már meg mutatóban belőle, a többi elpusztult. Kár értük…. 

  


2017. május 30., kedd

Páka kálvária
A pákai kálvária különös történetének megismerését Bécs József úrnak köszönöm.
Amikor elhatározták, hogy kálváriát építenek, egy magasabb dombon (kis hegyen) kellett felzarándokolni a kereszthez. Plébános uruk több alkalommal is megpihent – s miközben a kálvária építéséről esett szó, elhatározták, hogy a stációkat e megpihenések helyén állítják fel.

Ennek a történetnek elmesélésére, csak azért volt szükség, hogy magyarázatot kapjon, miért nincsenek a stációoszlopok egyenlő távolságra egymástól.  A kálvária-állítási tervet tett követte, közösen több hívő szakember és lakos segítségével elkészültek a faoszlopok,  majd Bécs József javaslatára a templomban  lévő keresztúti állomások fotói kerültek fel rájuk. 2012 július 29-én avatták fel a kálváriát.

Ezt azonban az időjárás igencsak hamar tönkretette, más megoldást kellett keresni. Sikerült végül egy veszprémi  cég segítségével olyan speciális műanyaglapokat készíttetni, melyeken időt-állóan láthatók a stációképek. Ezek láthatók a mai napig az oszlopokon.
A kálvária végén a kereszt mellett álló  kis harang minden nagypénteken figyelmezteti a rendszeresen kálváriát-járókat Krisztus kínszenvedésére és halálára.

(Fotoport megjegyzése: Az első stáció még 170 méteres tengerszint feletti magasságon található, az utolsó, pedig 290 méteren, ahol egy kőfeszület és egy egyszerű harangláb is van még. A keresztút szokatlanul hosszú útvonalon helyezkedik el, 1,6 km hosszan, így a stációk közötti távolság is lényegesen nagyobb az általában alkalmazottnál (van ahol 200 méter is van). A 11. stációoszlop a Becze-kilátó (255 m) mellett van.)
A kis Zala megyei falu régmúltjáról, történetéről itt olvashatunk: http://www.paka.hu/index.php/ct-menu-item-5/ct-menu-item-9

A fotókat „Fotoport” készítette, köszönet érte.
http://fotoport.hu/hng/zala/paka-keresztut.htm   több kép itt látható.
(Megjegyzés a térképhez: csak az induló stáció-oszlopot jelöltem.)
2017. május 24., szerda

Sopronbánfalva kálvária

Sopronbánfalván  már csak a nagyon régi kálvária néhány megmaradt darabja látható.

A templomdomb falu felőli, akkoriban legkopárabb lejtőjén vezetett fel az 1667-ben felállított, öt stációt megjelenítő szoborkompozíciók sora, melynek végén a kissé korábban épített - azóta megsemmisült - Szent Sír, illetve az annak közelében épített Kálvária kápolna állt. A kőszobrok 80 méteres közökkel, robusztus pilléreken magasodtak a falu házai fölé. Egykori helyüket csak az anno mögéjük ültetett, mára már terebélyes gesztenyefák jelzik. Két restaurált stáció ma a kolostor bejárata mellett áll.

A pálos prior 1662. IX. 4: beadványban kérte a városi tanácstól, hogy a Bánfalváról Sopronba vezető út mentén keresztutat állíthasson, egyelőre fából, később kőből. A tanács az akkor még szinte teljesen evangélikus lakosság ellenszenvére hivatkozva megtagadta a kérést.
1667: Széchenyi Pál 80.000 Ft-os adományából sikerült a tervet megvalósítani. 5 stációját a pálos templomhoz vezető út mentén helyezték el. A stációk talapzatán kétalakos szoborcsoportok álltak.
Jelenleg 2 stáció  a kolostorépület homlokzata előtt áll. Már nincs meg a föltámadás jelenete és a kálvária kápolnája sem.
A Szt. Sír-kápolna 1661-ben készült, kívül csúcsíves vakárkádokkal a kolostortól DK-re állt. Az 1870-es évek végén pusztulhatott el. 
http://www.hotel7.hu

Kép: http://sopronbanfalva.network.hu

Az alábbi fotókat "FME"-nek köszönöm:

2016. novemberében a kolostor közelében lévő temetőben Horváth Imre plébános megáldotta a Városplébánia által felújíttatott Storno keresztet. A Kálvária kereszt újraszentelése a Halottak napi ünnep eseménye volt. Az 1895-ben készült alkotás ifj. Storno Ferenc rajza után Hild Lipót kőfaragó műhelyében készült. 
 
http://www.varosplebaniasopron.hu/szent-mihaly-temeto/