2018. május 22., kedd

Egervölgy kálváriaEgervölgy egy ideig az összegraffitizett házairól volt híres – ennek oka a faluba tervezett, de soha meg nem valósult művészek alkotótábora volt. Mára a falfestések zöme elpusztult, vagy lefestették.

Az egyre csökkenő lakos-számú Vas megyei kis faluban viszont nem volt kálvária. Kercza Lajos egervölgyi születésű amatőr festő és szobrászművész teljes egészében önerőből állított egy stációsort a templomhoz vezető út mellett. A 2002-ben elkészült stáció-oszlopokat az ő domborművei díszítik.

A fotókat Huber Csabánénak köszönöm:
2018. május 14., hétfő

Kács kálvária


A képeket és az ismertetőt Pethő Máriának köszönöm.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kisközség, a Bükk-hegység déli lábánál fekszik. A falu a törökdúlás után,  az 1500-as évek végén újratelepült és a reformáció idején is megmaradt katolikusnak. A középkori kolostor romjaiból 1724-ben építették újjá kis templomát, amelyet a Szentháromság tiszteletére szenteltek. Gyönyörű és értékes barokk hársfaoltára Bécsben készült.

A búcsújáróhely története: hagyományok szerint az történt, hogy egy nemes úr két leányával a községen keresztül kocsizott. Megállottak és felmentek a dombra, hogy a templomban imádkozzanak. A szentély külső oldalán egy nagy hársfa állt. Az egyik lány a fán három fehér bárányt pillantott meg. Látomásáról szólott édesapjának, de az nem látta. Húga azonban megerősítette testvérének állítását. E mennyei jelenés nyomán szentelték azután a templomot a Szentháromság tiszteletére.

Balzsay András, szalézi pap 1974-75-ben új képeket hozott a templom részére.  A régi, vászonra festett stációképek  kikerültek a szabadtéri kálváriára. Üveget helyeztek rájuk és bádogajtókkal fedték be.
Minden évben karbantartják a stációkat. Lemeszelik, megjavítgatják, körülötte levágják a füvet stb. (Markó Jánosné harangozó  mondta el az eseményeket, neki is köszönöm az információt.)


A község és a búcsújáró hely  történetéről itt is lehet még olvasni:
 


A kápolnában két katona látható, a sírőrzők, vagy Krisztuskatonák.

2018. május 9., szerda

Kisbárkány kálváriaAz ismertetőt és a képeket innen hoztam:

„ ….Sok emberöltővel ezelőtt, egy természeti csapást követően az elődök megfogadták, hogy évente megünneplik Havas Boldogasszony napját.
Minthogy templomuk nem volt, ezen a napon sokáig búcsújárással mentek át ünnepelni Nagybárkányba, a Szent Márton templomba, 1927-ben terménnyel fizetve harangot vettek, 1943-tól már helyben, lombsátor alatt ünnepeltek, 1979-ben (!!) egy régi épület átalakításával létrehozták a falu első miséző helyét, „kápolnáját", 1994-ben közadakozásból felépítették, és Havas Boldogasszony tiszteletére felszentelték a templomot.

2011-ben a családok áldozatvállalásával keresztutat építettek templomuk köré és fölé, mely helyi elgondolás szerint Magyarország trianoni sorsát és várt újjászületését egy Jézus feltámadását országtérképünkben megjelenítő, tizenötödik stációban ábrázolja. A keresztút jeleneteit csakúgy, mint a két évvel később Edőcs László polgármesteri támogatásával megépült, ideérkezőket köszöntő „falutörténeti emlékpark" szobrait, kútját Bagi András szobrász-fafaragó készítette és Beer Miklós váci megyés püspök áldotta meg…..”
A XV. stáció: Jézus föltámadása Bottyán Zoltán alkotása.
A fotókat készítette: Herbst Rudolf
 

Ezt a képet innen hoztam: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisb%C3%A1rk%C3%A1ny


Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)


Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)

Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)

Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)

Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)

Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)
 
Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)
 
Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)

Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)

Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)

 
Forrás: Magyarok Világszövetsége (www.mvsz.hu)