2016. október 29., szombat

Kunszentmárton kálvária H

A 3. stációkép hiányzik.

A fényképeket Dénes Ildikónak köszönöm.


Az u.n. „Alsó temetőben”  található kálvária 1869-ben épült a Hétfájdalmú Szűzanya tiszteletére emelt kápolnával egyidejűleg.


A vaslemezre festett képeket eredetileg valószínűleg  Baranyi András szentesi festő festette.

A stációk Lázi Ferencné, az épület özv. Nagy Lórántné sz. László Ilona adományából újulhatott meg kívül-belül 1992-ben. A képeket Seres Katalin Mária Avita szegény iskolanővér restaurálta.

A kápolna előtti kálvária-szoborcsoport alkotója ismeretlen. Középen Jézus a keresztfán, mellette két oldalt a két lator látható. A keresztek között a földön Szűz Mária és Szent János szobra áll.


2016. szeptember 18., vasárnap

Nagygyimót kálvária H

 Hiányoznak: stációképek

Nagygyimóton nem volt kálvária. A közelmúltban határozták el a létesítést. A templom-kerítés  mentén kerülnek a faragott fa szobrok elhelyezésre,  felállítva (2017.május) csak az alábbi hat stáció van. 
Jelenleg faragják a további stációoszlopokat, ha elkészül, felteszem a teljes anyagot.

A fotókért köszönet "Fotoport"-nak.További képek láthatók itt: http://fotoport.hu/hng/veszprem/nagygyimot-rk-templom-keresztut.htm


   


2016. szeptember 12., hétfő

Nagynyárád kálváriaA Dél-Baranyában található Nagynyárád  község már I. István idejében királyi birtok volt. A XIV. század elején a községnek  saját temploma és plébánosa is volt. A végzetes mohácsi csata, 1526. augusztus 29-én Nagynyárád szomszédságában, Földvárnál zajlott.
A török uralom ideje alatt a baranyai falvak háromnegyed része elpusztult, a lakosság száma jelentősen megfogyatkozott. Amikor sikerült a törököt kiverni és az országot felszabadítani, Mária Terézia német vidékről sváb családokat telepített Nagynyárádra.
A második világháború után a falu német lakosságának nagy részét Németországba hurcolták, helyükre a Felvidékről elűzött családok érkeztek. Ma a lakosság közel fele német nemzetiségűnek vallja magát, s igyekeznek hűen őrizni hagyományaikat.

Templomuk idén ünnepelte építésének 250. éves évfordulóját, amelyet Mária Terézia építtetett és 1766-ban készült el. A templom védőszentjének ünnepén, a szeptemberi Mária napon, a templombúcsú napján adták át a templom melletti kis dombon épített új kálváriát. A stációk képeit Moser Ernő tatabányai fafaragó művész készítette, a stáció-oszlopok Schrempf János építészmérnök munkái.


Az alábbi szép videót "Babarci tekergőnek" köszönöm:
https://get.google.com/u/0/albumarchive/107288761957617258005/album/AF1QipPhhbKMutY7PzwXVe2LeSZg_mw2ZCLtXE4lEDdl/AF1QipM_1b_onpLoC0EyT4dc6rMeYfbNfRU2_Deh4nLX