2013. szeptember 30., hétfő

Mátraverebély kálvária


Mátraverebély - Szentkút kálvária

Az alábbi képeket  Galagonyától  (http://tarjanikepek.hu ) kaptam, ezúton is köszönet érte.

A kálvária története itt részletesen olvasható:
A monda  szerint 1091–92-ben Szent László király ellenségei elől menekülve egy szakadékhoz ért. Menekülni akart üldözői elől, lovával ugratott és eközben keletkezett itt a forrás. A kút csodatévő hellyé lett, már a XIII. századból van emlék erről. Először 1708-ban épült itt kápolna.
A mai templom és kolostor a XVIII. század közepén épült.
A XIX. században készült el a gyóntató udvar, és a Nepomuki Szent János kápolna, amely ma a Fájdalmas Anya kápolna.
Itt gyűjtötték össze azokat a mankókat melyeket a meggyógyultak hagytak itt köszönetük jeléül Máriának.  A templom oldalbejáratánál márvány hálatáblák láthatók, hálát adva Mária szűnni nem akaró segítségének.
2006-ban Szentkút a püspökkari konferencia döntése alapján nemzeti kegyhely lett, ami azt jelenti, hogy a búcsújáróhely a magyarországi Mária-tisztelet lelki központja. 


Mátreverebély Szentkút kálvária nagyobb térképen való megjelenítése

Az utolsó két képet innen hoztam:
A többi kép Galagonyáé.

Még egy videót is találtam: 2013. szeptember 29., vasárnap

Pilisvörösvár kálváriaA képeket L. Katalinnak köszönhetjük.

Pilisvörösvár első kálvária-kápolnája 1710 körül épült ugyanezen a helyen, ahol a jelenlegi kápolna  is áll, a XIX. század közepe óta.
1710. augusztus 15-én itt imádkoztak a vörösvári hívők a pusztító pestis elmúlásáért. A kápolna 1840-ben romokban hevert. A mai kápolnát a XIX. század közepén építették. Nagypénteken énekelve és imádkozva vonultak a hívők a Kálváriára és minden keresztúti állomásnál megálltak, hogy meghallgassák Krisztus szenvedésének és halálának történetét. A kriptát a szentély alatt Majthényi Anna (Madách Imre édesanyja) építette.
(http://www.szeporszag.hu ) Az eredeti stációoszlopok sorsa ismeretlen. A jelenlegiekről az tudható, ill. az első stációról le is olvasható, hogy ezek felállítása 1901-ben történt és 2000-ben a régi stáció-oszlopokat felújították. (Az 1901-es évszám a XIV. stáción megismétlődik.)

Ajánlom az alábbi igen szép video megtekintését is: 

 

A  "Kezdő", az 1. és a 14. feliratos stációoszlop:
Pilisvörösvár kálvária nagyobb térképen való megjelenítése

Budapest Angeli úti kálvária

(Nagytétényi kálvária)


A Képeket „bolyak”-nak köszönhetjük.

Ez a kálvária a közúti közlekedés fejlesztésének kis híján áldozatul esett. Építése-kori történetéről nem is tudtam meg semmit.
A kálvária eredetileg az Angeli út másik oldalán volt. Még az M0 első építésekor a területből elvettek egy jó darabot, különféle ígéretekkel, amelyből nem sok valósult meg. 2005/2006-ban hosszas tárgyalások folytak a helyszínről, mert az út szélesítése még jobban beszorította volna, de a műemlékvédelem akkor nem járult hozzá az áthelyezéshez. 2006 őszén újra kezdődtek a tárgyalások, amelynek eredményeként végül is megvalósult az áthelyezés és a felújítás. A műszaki átadás 2008.07.15-én volt. A domborműveket megtisztították, de úgy, hogy a régi feliratok teljesen eltűntek. Egyik-másik stáción bizonyos szögből még egy kicsit kivehetők, de nem lehet őket rendesen elolvasni. Az utolsó kép szerint több mint 100 évesek a stációk, 1908 látszik rajta.