2012. december 29., szombat

Bodajk kálvária


 
Szilágyi István „Kálváriák” című könyvének adattárából:
A község templomához közel, a főutcából lehet lépcsőkön feljutni az 1737-ben készült torony nélküli kápolna elé. Innen  indul, párosával elhelyezett stációk mellett az út a kopár,  sziklás dombon  fallal körülvett jelenethez, amelynek mellékalakjait Székesfehérvár városa készíttette 1736-ban.

1848-ban felújították és 1926-ban újjáépítették a stációkat. Az eredetileg öntöttvasból készült domborművek helyén ma festett mészkő domborművek vannak, a stációképeket Bory Jenő szobrász készítette.
A kerítésen egykor angyalszobrok álltak,  Krisztus szenvedésének eszközeivel. A kálvária Bodajk akkori  földesura, Berényi György és mások adakozásából épült.
 A Petőfi Sándor utcából a Templomkert utcával szemközt induló lépcsőn közelíthető meg a kálvária. A bodajki római katolikus templom a Kálváriával együtt alkotja a híres búcsújáróhelyet. A falu fölé magasodó domb tetején álló ötalakos kálvária-szoborcsoport 1736-ban készült, a fölfelé vezető utat Krisztus szenvedéstörténetét megörökítő stációk kísérik végig. A Kálvária-hegyhez legenda is kötődik, mely szerint Szent László király 1090-ben a Székesfehérvár ostromára készülő pogány hordát úgy fékezte meg, hogy a hegy tetején állva keresztet vetett rájuk. 

                          


 http://network.hu/csincsia/blog/a-blogja/kalvaria-bodajk-szent-helyen

Ezt a videót "Debi" találta és ajánlatára tettem a blogba:Egy másik video: 

2012. december 28., péntek

Baja kálváriaSzilágyi István Kálváriák c. könyvének adattárából:
A kálvária legkorábbi állapotát nem ismerjük. Az ötalakos színezett, barokk kálváriajelenet, Mária Magdolna, Szűz Mária, Szent János evangélista szobraival 1795-ből, a többi későbbről való. Kápolnája 1836-ban épült klasszicista stílusban egy dombra Gfeller Károly alkotása. Páros fokokkal alakított széles tereplépcső vezet fel hozzá, melynek széleinél állnak a lépcső tengelye felé forduló stációk. 1973-ban tatarozták.


Kis domb tetején álló, nagyjából téglalap alaprajzú, fémlemezzel fedett tetejű épület a homlokzat síkjában emelkedő középtoronnyal és attól előrelépő, négyoszlopos, timpanonos előcsarnokkal, egyenes záródású szentéllyel. Előtte barokk Kálvária-csoport, későbbi stációkkal.
A jelenlegi kápolna  a korábbi, 1795-ben készült kápolna helyén épült 1836-ban (Kőműves: Berger János ács: Novák József,  kivitelező: Gfeller Károly). 1998-ban felújították. A kápolna előtt: Kálvária-szoborcsoport, Szűz Mária, Szent János és Mária Magdolna színezett kőszobraival, 1795, domborművekkel ellátott stációfülkékkel, 1766 (a domborművek utólag erősen átfestve).

Egy érdekes - két időszakot összehasonlító kép:  
http://xfree.hu/kep_show.tvn?SID=9ebe17509815c6a7616d818983c517519ebe17509815c6a7616d818983c51751& kid=258185&aid=83205


Az alábbi videó lejátszásához Google Chrome szükséges. A videót "Babarci tekergő"-nek köszönöm !
Baja kálvária nagyobb térképen való megjelenítése
 

2012. december 8., szombat

Pilisborosjenő kálvária

Megérkezett a teljes képsorozat! Köszönet érte "Anett"-nek.                                                                 *****
Az ismertetőt Kovács Miklósnak köszönöm:
                                                             
A Kevélyhegyi Tanösvény egyik állomása a Kálvária, melyet a Pilisborosjenő határában húzódó, 278 méter magas Vendel-hegy csúcsán nézhetünk meg. Régen kissé távolabb eshetett a házaktól, de a világ fejlődik, új házak sokasága nőtt ki a földből és ezek mára már elérték a "csúcs" lábát.
Mielőtt bemutatnék néhányat a keresztúton készült fotókból, írnék pár sort a Kálváriáról. Ez volt Jézus jeruzsálemi kereszthalálának a pontos helyszíne. Magyarországon is nagyon sok kálvária dombot láthatunk, ezek fontos részei a stációk - azaz a keresztút egyes jeleneteit ábrázoló képek, szobrok, keresztek vagy emlékművek.
A pilisborosjenői stációk és keresztek a falubeliek adományaiból készültek hárshegyi homokkőből. A középső kereszt Brunner Ferenc és Stadler János kőfaragó mesterek munkája. A kálváriát 1929. június 30-án szentelték fel. Az elmúlt évtizedek nyomot hagytak a keresztút állomásain. Szerencsére nem hagyták tovább romlani az állapotát. A helyi hívek és az önkormányzat összefogásával 2002-ben felújították.
                                                                            
                                                
                                                                                                                                       
Ez az utolsó kép L.Katalin fotója.Pilisborosjenő kálvária nagyobb térképen való megjelenítése

2012. december 4., kedd

Budafok kálvária

A felhívásomra érkező első anyagot „kisbela”   blogolvasótól kaptam. Többen jelezték, hogy besegítenének – gondolom majd az időjárástól is függ, hogy ezekből az ígéretekből mikor lesz valami. Nagyon köszönöm ezúton is mindenkinek a felajánlott segítséget. 

                                                     **********************
Az alábbi információkat Dénes Ildikónak köszönöm:

Kápolna:1739-40-es pestisjárvány idején Knoll János serfőző mester megfogadta, ha túléli építtet egy templomot. Nem élte túl, de a lánya és annak férje beváltotta az ígéretet.1741-43 között épült. Jelenleg ökomenikus hely, felváltva miséznek a római és a görög katolikusok.


„az első kálváriát 1761-ben állították fel az akkori Fekete-hegy tetején. Ez három vörösfenyőből ácsolt keresztből állt, amelyen festett bádog korpuszok voltak. Ezt a területet 1762. május 6-án szentelte fel Budai József kapucinus atya, ettől kezdve hívják Kálvária-hegynek. 
A gyarapodó közösség 1808-ban új, díszes kálvária építését határozta el. A liturgikus teret ekkor alakították ki a ma is látható méterűre és formájúra. Kemény mészkőből állítottak kereszteket, amelyeken a szintén mészkőből kifaragott két latort és Krisztus alakját helyezték el. Előttük egy kis asztal található, ahol János, Mária Magdolna és Szűz Mária alakja van. 

Az 1970-es években vandálok rongálták meg a kálváriát, majd a 90-es évek elején Szabó Péter szobrász-restaurátor felújította.A stációoszlopok elhelyezése: Az első nyolc stáció egy lépcsősor mentén, a IX – XII. egy utcában, síkban, nem emelkedőben, a XIII. stációoszlop a golgotaépítmény jobb oldalán van, a XIV stációkép beépítve az épületbe.


Az önkormányzat 2015-ben helyreállítási munkálatokat végzett. A felújítás befejezését követően a július 8-i hatalmas vihar kicsavarta a tujákat, amik ledöntötték a mellvéd kőbábos korlátját. A közösség erejének és az összefogásnak köszönhetően azonban ismét eredeti állapotába került a budafoki Kálvária.” http://budafokiborfesztival.hu/index.php/2016/10/13/megaldottak-a-budafoki-kalvariat/


Módy Péter restaurálta a viharban megrongálódott szobrokat http://pestbuda.hu/cikk/20160915_vege_a_budafoki_kalvaria_kalvariajanak


2014-ben készült kép
2015-ös felújítás után

A Péter- Pál- kápolnától indul a keresztút, melynek utolsó állomása a kálvária barlangja fölé került.

Sajnos a stációképek itt is üveg mögött vannak -  így a fényképek nem igazán jók - de valamit azért mégis visszaadnak a festményekből.

                                              *************************
A Péter-Pál kápolna  képe innen:  http://22.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/vallasi-intezmenyek-templomok/peter-pal-kapolna 
                                              


 Az alábbi fotókat 'kisbela' készítette:

Felújítás előttFelújítás után 2015-ben
Légifotó: Civertan Grafikai Stúdió www.legifoto.com   

Köszönet a képért !
Budapest Budafok kálvária nagyobb térképen való megjelenítése